15-07-07

(Tussen)stand van zaken

Pour les amis francophones: encore un peu de patience... la traduction de ce message viendra bientôt.

Mis à jour: la traduction est ajoutée ci-dessous.

 

Ik weet het, ik weet het. Het is hier alweer veel te lang stil. Weinig tijd is daar de oorzaak van en de schaarse vrije tijd die ik heb, gebruik ik om te eten, te slapen en leuke dingen te doen. Maar na bijna drie weken niets geschreven te hebben, is een update toch echt wel op zijn plaats, me dunkt.

 

De gevel is aan drie kanten klaar. Dat wil zeggen: houten bekleding staat ertegen én is geschilderd. Eén dezer beginnen we aan de vierde en laatste kant.

Gisteren zijn we de laatste blauwstenen dorpel gaan halen, die voor aan de dubbele deur van ons appartement. En schoon dat 'ie is!

Eind juni hebben we een week-end hulp gekregen van Judith (in een vorig leven animatiemedewerkster op alweer een andere camping, nu lid van de verre-vrienden-club); dat bleek niet alleen nuttig, maar ook nog eens heel gezellig. Het was lang geleden en dan is er altijd genoeg te vertellen. Zeker voor herhaling vatbaar.

Datzelfde weekend zijn we gaan kijken naar het huisje dat Jasper en Petra (in een vorig leven klanten van diezelfde camping, inmiddels ook lid van de verre-vrienden-club) misschien willen gaan kopen en opknappen om er uiteindelijk ook te gaan wonen. Mooie plek, veel werk, maar dat is geen bezwaar, dus... Tips en raad gegeven, ben benieuwd hoe dat verhaal vervolgd wordt.

Veel regen te verteren gekregen de laatste tijd, maar dat gaf ons de kans om het dak op waterdichtheid te testen, evenals de werking van de afvoeren. Alles doet het.

Ik zou het nog bijna vergeten, maar er is groot nieuws van het electriciteitsfront: onze stroomuitbreiding is een feit! Vorige maandag kwamen er van alle kanten manschappen aangetuft, groot materieel werd aangerukt, en woensdagavond lag de kabel goed en wel, de loopgraven - weliswaar provisorisch - dichtgemaakt. Na het bouwverlof gaan ze het afwerken, hebben ze beloofd.

Hier en daar nog wat leuke planten en struiken aangeplant, hortensia is my favourite! Blauw, roze, wit, lime; ik krijg er maar geen genoeg van. Ben nu nog op zoek naar een plaatsje waar ik een mooie klimhortensia tegenaan kan zetten.

De voeten van de hagen hebben een dikke laag schors gekregen, dat moest nog gebeuren voor de omheining gezet kan worden. De ideale manier om onkruid minder kans te geven. En naar het schijnt vinden de hagen het nog lekker ook!

De Tour de France is begonnen, maar daar kan je niet naast kijken. Wat niet gezegd kan worden van 'Den trouw' van Kim - Vroege Vogel - Clijsters. Ik vond dat gelijk wel een mooie actie.

De Gentse Feesten zijn ook begonnen. En omdat het een traditie is geworden om niet te gaan (ik geloof dat de laatste keer was toen we nog op het Sint-Jacobs woonden), doe ik dat dit jaar weer. Maar ik volg vanop afstand: natuurlijk hier en ook een beetje bij haar en hem en hem en wie weet waar nog meer.

Gisteren eens een dag helemaal niets gedaan. Alé, wel veel gedaan, maar niet gewerkt. Het heeft deugd gedaan. Eindelijk eens tijd voor een koffieklets bij buurvrouw M., naar de plantenkwekerij met buurvrouw G., weer eens een lange wandeling met Mac gemaakt en op de terugweg nog een paar nieuwe dorpsgenoten leren kennen. Allemaal gewone dingen die er soms bij inschieten maar die toch zo geestig zijn.

En weldra zijn de hulptroepen in aantocht! De beste tegelaar van het noordelijk halfrond (staat bij sommigen ook bekend als nonkelke Tiggel) komt ons uit de keramische shit trekken. Joehoe! Nog van dat!

And Last But Not Least: HET IS ZOMER ! Dat het lang mag duren (tegen beter weten in)!

 

 

Je sais, je sais. Ca fait trop longtemps que rien ne change ici. La raison, c’est un manque de temps et le temps qui me reste, je l’emploie principalement pour manger, pour dormir et pour faire des choses agréables. Mais après trois semaines de silence, j’estime qu’une mise à jour est la moindre des choses.

 

La façade est prête sur trois côtés. Ca veut dire : le bardage est mis et je l’ai peint. Un de ces jours, nous ferons le quatrième et dernier côté.

Hier, nous avons reçu le dernier seuil en pierre bleue, pour la porte fenêtre de l’appartement. Qu’il est joli !

Fin juin, nous avons eu un peu d’aide. Judith (dans une vie précédente animatrice à un autre camping, mais depuis membre du group d’amis lointains) nous a visité et ce n’était pas seulement utile mais agréable au même temps. Ça faisait longtemps et on avait alors assez à raconter. A répéter.

Ce même week-end, nous avons visité Jasper & Petra (dans une vie précédente des clients du même camping et depuis aussi membre du club d’amis lointains) dans la maison qu’ils veulent (peut-être) acheter et améliorer pour y habiter.

Bel endroit, beaucoup de travail, mais ça ne les gêne pas, donc… Nous avons donné des conseils, je suis curieuse pour la suite de cette histoire.

Nous avons eu beaucoup de pluie ces dernier temps, mais ça nous a donné l’occasion de tester le toit à son imperméabilité, ainsi que le fonctionnement des évacuations d’eau du toit. Tout marche bien.

Je l’oublierais presque, mais il y a des nouvelles sur le front de l’électricité : l’augmentation de la puissance est un fait ! Lundi passé, le matériel arrivait ainsi que les travailleurs et mercredi soir (juste avant le congé du bâtiment) le câble était mis et les tranchées (provisoirement) fermées. Après les congés, les finitions seront terminées.

J’ai encore planté quelques arbustes, l’hortensia est mon préféré ! Bleu, rose, blanc, vert citron, je n’en ai jamais assez. Me reste encore de trouver un endroit pour mettre un hortensia grimpant.

Les pieds des haies ont été couverts avec une couche épaisse d’écorce avant de mettre la clôture. Une façon de battre les mauvaises herbes et il paraît que les haies l’aiment.

Hier, je n’ai fait rien du tout. Proprement dit, j’ai fait beaucoup, mais je n’ai pas travaillé et ça m’a fait du bien. J’ai enfin pris le temps pour passer du temps chez voisine M., je suis allée à la pépinière avec voisine G., j’ai fait une longue promenade avec Mac, ce que je n’avais plus fait depuis longtemps et en retournant, j’ai encore rencontré quelques villageois. Tout des choses très simples mais si gaies.

Et bientôt les troupes auxiliaires arriveront ! Le meilleur carreleur de l’hémisphère Nord vient nous apporter son aide bien apprécié dans nos soucis céramique. Youp ! Encore !

Et en dernier lieu : L’ETE EST ARRIVE ! Que ça peut durer longtemps (je croise les doigts)

13:38 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (3) | Tags: dak, gevel, mac, electriciteit, wel en wee, camping, het weer, bilingue |  Facebook |

23-05-07

Grasdak - Toit végétale

Zo. Het is beslist. Tientjuh goes tweetalig . Vanaf nu ga ik proberen mijn blog in twee talen te schrijven. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar aangezien er steeds meer buren en vrienden en kenissen aan deze kant van de taalgrens mee willen lezen, doe ik toch maar een poging. Correcties zijn altijd welkom!

Voilà, c'est décidé. Tientjuh devient bilingue . A partir d'aujourd'hui, je vais essayer de faire ce blog en deux langues. Ce ne sera pas toujours évident, mais vue qu'il y a de + en + de voisins, d'amis et de connaissances de ce côté de la frontière linguistique qui veulent suivre ce que nous faisons, je fais un essaie. Et si vous avez des corrections, volontiers!

En dan nu terug naar het echte werk! Ik zit nog steeds op mijn dak, al is het niet meer voor lang. Bijna klaar heet dat. Het was uiteindelijk nog een heel werk, er ging meer tijd in zitten dan verwacht (ook geen nieuwigheid ). Maar vandaag heb ik hulp gekregen van buurvrouw Turbo Monique (bedankt!) en we zijn een flink stuk opgeschoten, morgen nog een klein stukje en dan is het af. Alvast een voorproefje van hoe het uitziet:

Mais revenons au fait! Je suis toujours sur mon toit, mais plus pour longtemps. C'est presque prêt. C'était tout un travail et ça m'a pris plus de temps que prévu (pas une nouveauté d'ailleurs ). Mais aujourd'hui j'ai eu de l'aide dans la personne de ma voisine Turbo Monique (merci!) et nous avons bien avancé, demain encore un petit bout et c'est fini. Déjà un avant-goût de ce que ça donne:

grasdak plantjes

En van dichtbij is dat dan zo:

Et de près c'est comme ceci:

detail grasdak

 

Ik geef toe, het ziet er nog wat kaal uit, maar nu is het een kwestie van geduld. Als de plantjes eenmaal volgroeid zijn, wordt het een plaatje!

Je l'avoue, c'est encore un peu nu, mais maintenant, c'est une affaire de patience. Quand les petites plantes seront adulte, le toit sera de toute beauté!

23:09 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (5) | Tags: dak, gebouw, tweetalig, bilingue, groendak, grasdak |  Facebook |

22-05-07

Shop 'til you drop

Gisteren zijn we als echte Big Spenders tekeer gegaan . Ik was nog behoorlijk stijf van de dagen ervoor, van het beplanten van het dak. Het was dus tijd voor wat afwisseling en die vonden we in een niet eerder vertoonde shoppingsessie.

Wat hebben we allemaal gehaald, besteld en gekocht?

Een kort (!) overzicht:

*Sauna en stoomcabine voor de ontspanningsruimte

*Plafondbekleding voor alle ruimtes

*Een hele leuke speeltuin

*Sloten en klinken voor alle deuren

*Siffons voor de wastafels

*Een roestvrij stalen koelkast voor de keuken

*Ons bad (hmmm...)

*Gipsplaat en hout voor alle tussenwanden

*Mooie lantaarns voor op het terrein

*Wastafel- en douchekranen en douchekoppen (waterbesparend, natuurlijk!)

 

En toen waren we moe en onze portemonnee leeg en keerden we huiswaarts. Een vruchtbare dag. En vandaag ga ik weer verder met planten. De helft is ongeveer gedaan, dus nog 2.000 plantjes te gaan. Mijn knieën!  

13:45 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (2) | Tags: dak, grasdak, groendak, shoppen |  Facebook |

04-05-07

Vroege vogels

We waren er vroeg bij deze ochtend. We hadden afgesproken met de leverancier van het substraat voor het dak om 6:30. Groot was dan ook onze verbazing toen we om 5:30 bij het opstaan, zagen dat ze al waren aangekomen! Voor de zekerheid waren ze extra vroeg vertrokken en aangezien de reis heel vlot verlopen was, waren ze er al rond een uur of vijf. We hebben ze eerst wat koffie gevoerd, en toen konden we aan de slag.

Eerst hebben we een soort tapijt uitgerold over het hele dak die dienst doet als beschermlaag en drainage tegelijkertijd en daarna kon het substraat op het dak gespoten worden.

substraat dak

Een wonder der techniek mag ik wel zeggen. De vrachtwagen die tegelijkertijd als pompwagen fungeerde had 27 kubieke meter substraat geladen en dat werd in één lange (ongeveer vijf kwartier durende) zit onder luchtdruk op het dak gespoten. Daarbij werd het volle laadruim via de 'Turbolift' gekanteld tot ongeveer 45 graden, kwestie van tot de laatste kruimel te gaan.

substraat vrachtwagen

Het substraat zelf is een vulkanisch gesteente dat in grofheid varieert van grove aarde tot kleine kiezels. Het is erg vruchtbaar (voor de plantjes straks) en houdt door zijn poreusheid goed vocht vast.

 

Nu nog een beetje egaliseren en met de regen van maandag kunnen de plantjes snel uitgeplant worden.

13:42 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (2) | Tags: dak, grasdak, gebouw, camping |  Facebook |

26-04-07

Foto update epdm klaar

Vervolgens moest de epdm nog over de rand gevouwen worden - tijdelijk weliswaar, de definitieve bevestiging gebeurt pas als de gevelbekleding zit. Maar het dak zit definitief dicht, de afvoeren zijn geplaatst. (Wel ironisch dat nu het mág gaan regenen er geen wolkje aan de lucht is. Maar we zijn er in elk geval klaar voor en bij de eerste regenbui zullen we vol nieuwsgierigheid rondrennen om te kijken of alles ook waterdicht is .)

De muren die ondergronds komen te zitten zijn voorzien van een waterdichte laag, dus zoals je ziet is er niet langer sprake van 'De Iglo'.

epdm klaar

 

13:36 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dak, epdm, gebouw |  Facebook |

Foto update epdm uitrollen

De rol moest op een vantevoren vastgestelde plek neergelegd worden, zodat hij na het uitrollen netjes op zijn plaats zou liggen. (Vijfhonderd kilo verplaats je namelijk niet zomaar met zijn tweetjes en al helemaal niet als het een rekbare rubberbache (hoe noem je dat eigenlijk in het nederlands?) betreft.) Het was dus nog even spannend, maar het viel al bij al goed mee.

epdm uitgerold op dak

 

13:28 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dak, epdm, gebouw |  Facebook |

Foto update epdm rol

En om alles dan definitief water- en worteldicht (groendak, remember) te maken, wordt een vijfhonderd kilo zware rol epdm (een soort rubber) op het dak gehesen :

epdm rol op dak

 

13:24 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dak, gebouw, epdm |  Facebook |

Foto update geïsoleerd dak

 

Eenmaal uitgespreid over het dak ziet dat er dan zo uit:

iso klaar dak

 

 

13:21 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (1) | Tags: isolatie, dak, gebouw, camping |  Facebook |

Foto update isolatie dak

Het was alweer een tijdje geleden dat ik nog wat foto's geplaatst had, dus voor jullie gaan denken dat we hier geen klap uitvoeren:

 

pakken iso op het dak

 

Een karrevrachtje isolatie dat ervoor moet zorgen dat in de winter de warmte binnen blijft en het in de zomer lekker koel is.

13:18 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (0) | Tags: isolatie, dak, gebouw, camping |  Facebook |

16-04-07

 Wekelijkse (of toch ongeveer) update

Ook al vallen de mussen eraf, wij zitten weer op het dak. De rand staat en de gevels zijn voorzien van latten voor de betimmering cq. waterdichte laag waar het gebouw onder de grond komt te zitten.

Vandaag is de dakisolatie aan de beurt. Dat wordt weer short- en T-shirtwerk. En ja, we zijn al bruin. En rood. Maar ik klaag niet, want ik hou er wel van, van die zomerse zengende hitte. Al is het dan april. Dat mag de pret niet drukken.

De vertragende invloeden van de voorbije weken zijn weer een beetje achter de rug, de dingen komen weer op gang en ook dat stemt ons gelukkig. Onze buitendeuren zijn binnen, nu nog even wachten op de ramen.

We werden ook vereerd met redelijk wat bezoek dit weekend, ook altijd gezellig. Gelukkig had iedereen begrip voor het feit dat we niet al te veel tijd voor hen vrij konden maken, want nu het zo een mooi weer is, moeten we er natuurlijk van profiteren om flink door te werken. Maar de bemoedigende woorden en bewonderende blikken waren hartverwarmend!

Wat mij nog meer opviel de voorbije dagen:

Mijn perenboom staat al in bloei, bijna twee maand eerder dan vorig jaar!
De pinksterbloemen bloeien al in de wei - hoewel pasen nog maar net voorbij is!
Er zijn wel al erg veel bijen voor de tijd van het jaar!
Voor vrijdag wordt nachtvorst voorspeld voor Spa!
Ik heb nieuwe werkschoenen - met stalen tippen! 
Werken in de zon is veel leuker dan in de regen!
Temptation Island is de beste bullshit-tv ever!
Ik kom vaker bij het containerpark dan bij de kapper!

 

08:54 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (1) | Tags: dak, isolatie, het weer, gebouw |  Facebook |

15-03-07

Het Dichte Dak


Het zou de titel van een album van Suske en Wiske kunnen zijn, maar het is gewoon een nieuwe aflevering in het spannende avontuur "Je eigen camping beginnen"  .

dakdicht

 

Ons dak ligt dicht. Nog niet waterdicht, maar als je goed kijkt, zie je op de foto de rollen folie al klaarliggen, dus dat varkentje gaan we vandaag wassen. Niks te vroeg, als ik het weerpraatje dat weergoeroe Deboosere deze ochtend op radio 1 liet horen, mag geloven. En hij is niet de enige die het zegt. Ook hier winden ze er geen doekjes om. Sneeuw. Guur. Winter. Wind. En ik die dacht dat de lente begonnen was. Mooi niet dus.

Vorige week zagen we nochtans al een eerste zwerm kraanvogels overtrekken. Een schitterend gezicht (natuurlijk heb je net op die momenten je fototoestel niet bij )! Die waren hier in het najaar ook al met duizenden tegelijk gepasseerd, maar dan in tegenovergestelde richting. Een eerste troepje verkenners was nu dus al aan de terugtocht begonnen. Benieuwd of de grote groep zal volgen of dat die de aangekondigde mini-winter gaan afwachten. Maar bon, dit volstrekt terzijde.

Het voornaamste is: we zitten binnen. En wie zegt dat die laatste (sprak ze hoopvol) winterprik langer dan een paar dagen duurt? Ik blijf optimistisch, eind volgende week schijnt de zon weer. Denk ik. Hoop ik. Zodat we buiten ook verder kunnen. Zodat we onze deadline halen - of wie weet wel wat vroeger.

En dat brengt me bij de vraag van trouwe bezoeker Kajee. Ik kan je jammer genoeg nog geen garanties geven maar mag ik je vraag misschien met een vraag beantwoorden? Kan je tegelen ?

10:52 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (5) | Tags: het weer, gebouw, dak, camping |  Facebook |

13-03-07

Goed weer - goed nieuws

Meestal belooft het niet veel goeds als ik hier een tijdje niets van me laat horen. Meestal wijst dat dan op tegenslag, setbacks en andere chagerijn.
Meestal.
Maar niet altijd.
Nu niet bijvoorbeeld.

Want - om mijn favoriete onderwerp 'het weer' nog eens aan te halen - het is fantastisch goed weer en het is al veel langer licht en dat maakt dat we ongelooflijk goed kunnen doorwerken en dat ook doen en er bijgevolg weinig tijd overblijft om te bloggen. Ons dak ligt er al voor een groot deel op, deze week ligt het zeker dicht.

dakplaten

 

Het staat nu ook vast: In juni gaan we open. Misschien zal dan nog niet alles helemaal klaar zijn, maar er zal gegeten en gedronken, gedoucht, getoiletteerd, gewassen en gekampeerd kunnen worden. In een uiterst aangename sfeer, uiteraard!

 

En buiten dat is er nog meer leuk nieuws. Ik ben voor de derde keer tante geworden, daar hebben Big Brother en Tante Frien voor gezorgd. Het is een meisje, tot grote vreugde van de ouders. Suzanne is het nieuwe scheetje en ze is een voorbeeldbaby, in navolging van grote zus Loes. Veel slapen, weinig krijsen, rustig, vredig, eentje uit de boekskes. En om de familiale blijdschap compleet te maken is Little Brother de peter. Het leven kan schoon zijn. 

Het is nog niet gedaan met het babynieuws. Want Little Brother heeft ook al laten doorschijnen dat hij aan verdere uitbreiding aan het werken is, nichtje Lies heeft net een dochtertje gekregen en ander nichtje Lien is zwanger. To be continued.

08:55 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (2) | Tags: good news, dak, balken, wel en wee, gebouw, het weer |  Facebook |

05-03-07

Hamertje tik

 

Ik laat het soms misschien uitschijnen dat het allemaal kinderspel is, een partijtje lego/mikado/hamertje tik, maar het is toch echt niet te onderschatten hoor. Neem nu dat hamertje tik. 230 tussenstukjes zagen om die dan netjes afgemeten tussen de balken te knellen en met spijkers van 13 cm lang en 5 mm dik vast te zetten. Tik tik tik. Of eigenlijk meer vanuit alle macht: BÁM! BÁM! BÁM! En nog geen één keer op mijn vingers geslagen hé! Maar het resultaat mag er zijn. Niemand die het ooit zal zien, want het zal verdwijnen onder dak en achter plafond, maar ik wéét dat het er zit en jullie nu ook. Kijk:

tussenstukjes

 

Het zagen is al helemaal achter de rug, alle stukjes liggen klaar om vastgetimmerd te worden.

 

blokken zagen

 

Ook het grootste deel daarvan is al gedaan, we hebben er vandaag nog een vijftig te gaan. Dus dat wordt nog een partijtje rammen. En brede schouders dat je daarvan krijgt  .

En dan moet het droog worden. Ik herháál: En dan moet het droog worden. CMS: doe nog eens een gebedje (of offer een blonde maagdelijke deerne, kan mij het schelen, als het maar helpt!), als ik mij niet vergis heeft dat de vorige keer ook gewerkt!

10:43 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (2) | Tags: hout, mikado, dak, het weer, balken, gebouw |  Facebook |

01-03-07

Mikado, helpende handen en vliegende chauffageketels

 
Mikado speel je niet alleen, anders had het wel solitair geheten. We waren dan ook aangenaam verrast toen Marge en David een paar dagen geleden kwamen meedoen.
 
balken davidmarge

Dubbel zoveel handen verzetten dubbel zoveel werk. Tegen het eind van de dag (of nog niet eens het eind) lagen alle balken die we handmatig zouden leggen op hun plaats. Daar moest Hoegaarden op gedronken worden! Als afsluiter flansten we nog een lekkere 'Cannellonis' in elkaar (met ricotta, spinazie en pijnboompitten, hmmmm) en aten we als 'dijkendelvers'.

Dinsdag werden de laatste balken gelegd met een kraanwagen. We maakten van de gelegenheid gebruik om ook onze chauffageketel vliegensgewijs het gebouw in te tillen. Dus na 'The flying Lego' nu ook 'The flying Chappee'.

flying chauffageketel

Buurman Jean-Claude was ook weer van de partij. Hij kwam - ook al  - helpen met het leggen van de balken.

balken jeanclaude

Het werd een mooi staaltje teamwork. Ik legde de balken op hun zij en op een blok, zodat de kraan er gemakkelijk onder kon om ze op te tillen. Ed en Jean-Claude stonden in het gebouw, elk aan een kant, elk op een ladder, om de balk aan te nemen van de kraan en ze metriculeus op hun plaats te leggen. In anderhalf uur was de klus geklaard. Sindsdien timmeren we ons een slag in de rondte om tussen alle balken tussenstukjes te zetten. En als het dan eens een paar dagen droog wil blijven, gaan we het dak dichtleggen. En dan is het definitief een écht gebouw. I like that.  

 

09:21 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (2) | Tags: dak, balken, mikado, helpende handen |  Facebook |

21-02-07

Vorderingen

Woeha! Jieha! Driewerf hoera! Ik ben bij de intercommunale geweest en heb in een schamele tien minuten onze stroomuitbreiding kunnen regelen, iets wat me eergisteren in een hele dag nog niet lukte. Lang leve het persoonlijk contact, eye to eye met de persoon die verantwoordelijk is voor wat jij wil, aan een bureautje uitleggen wat je bedoelt. Want ook al zullen call centers hun nut hebben in talloze gevallen, soms zijn telefonisten (hoe vriendelijk ook), keuzemenus (waar de optie die jij zoekt merkwaardig genoeg vaak niet in voorkomt), wachttoontjes (wie componeert die bullshit!?) en al te gecompliceerde internetformulieren een bron van te veel onnodige ergernis. (Alsof er nog niet genoeg miserie in de wereld is!)

Maar bon, het leed is geleden, en zoals dat gaat bij een goede afloop, ook snel weer vergeten. Vandaag gaan we nog wat dakbalken leggen. Ongecompliceerd. Tenminste, dat hoop ik.   

11:11 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (1) | Tags: stroom, good news, dak |  Facebook |

13-02-07

Mikado

Met dank aan Kajee voor de titel .

mikadodak

 

De balken zijn aangekomen (op de foto zie je slechts een gedeelte van de lading) en liggen ongeduldig te wachten om hun plekje op het dak te mogen innemen. Dat wordt nog een mooi zicht, ons witte gebouw met die groene mikadostokjes daarop.

11:39 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (3) | Tags: dak, balken, hout |  Facebook |