31-07-07

Over chappe en tegels - Sur chappe et carrelages

Zoals ik in vorig bericht al gemeld had, kregen we de voorbije weken de hulp van broer Sven. Big Brother voor mij, peetje Tiggel of nonkel Faience voor anderen. Hij is niet alleen met een rotgang door het gebouw geraasd - wie bekend is met zijn energielevel zal hier niet van verschieten - hij heeft ons tevens geïnitieerd in de kunst van het tegelzetten. We zijn natuurlijk nog ver van het niveau van de meester verwijderd, maar we weten nu tenminste hoe we lijm moeten maken, waar we moeten op letten bij het zetten van de tegels en het vullen van de voegen, ja, zelfs een chapke leggen behoort tot de mogelijkheden dankzij de lessen van een echte (strenge maar rechtvaardige ) prof. Week één werd optimaal benut qua werktijden, op zaterdag maakten de mannen er zelfs een nocturne van. Tot één uur 's nachts werd er gebikkeld want alle vloeren moesten erin en dat lukte wonderwel. (Had ik vandaag al gezegd dat ik echt heel blij ben dat je bent komen helpen  ?)
Week twee kregen we gezelschap van schoonzusje Sevrine en de meiden. Invasion of the girls. Buurvrouw G. was op vakantie en had haar huis ter beschikking gesteld van onze bezoekers. (Zijn mijn buren gastvrij or what!?)  Sinds jaren woonden we weer even naast elkaar en liepen we bij elkaar in en uit om koffie te drinken, te eten of een babbeltje te slaan. We wilden samen ook nog een dagje naar Plopsacoo en omdat alleen voor woensdag mooi weer voorspeld werd, was de dag snel geprikt. Jammer genoeg bleken we niet de enigen met dat plan, half de Ardennen waren op bezoek bij de gekke kabouter en het was er een ware overrompeling. Maar het aangekondigde mooie weer was van de partij evenals meneer Plopperdeplop himself (tot grote vreugde van Loes, getuige haar bewonderende blik), dus wat wil een mens nog meer? (Ik heb me laten vertellen door mensen die het kunnen weten dat de Ardense residentie van Dwerg Mutsemans nog niet kan tippen aan zijn verblijfje aan de zee, maar in vergelijking met hoe Telecoo (want zo heette het park vroeger) er een paar jaar geleden bij lag, heeft hij alvast reuzensprongen vooruitgang geboekt. Volgend jaar ga ik zeker weer eens kijken.)

En nu zijn onze helpers/bezoekers weer naar huis. Het doet raar. De buurvrouw woont weer in haar eigen huis en wij gaan weer met zijn tweeën aan het werk. Back to reality. 

 

Comme j'avais déjà annoncé dans mon message précédent, nous avons eu l'aide de mon frère Sven les dernières semaines. Big Brother pour moi, oncle faience pour d'autres. Il n'a pas seulement avancé comme un fou dans le bâtiment - ceux qui sont familiaire avec son niveau d'énergie ne seront pas étonnés - il nous a également initié dans l'art du carrelage/dallage. Nous sommes évidemment encore fort éloignés du niveau du maître, mais nous savons maintenant au moins comment faire de la colle, à quoi il faut faire attention en mettant les carrelages ou en faisant la jointure, oui, même mettre une chappe est une possibilité à envisager grâce ou cours d'un vrai (sévère mais juste ) pro. La première semaine, nous avons fait des longues journées, le samedi, les hommes ont même fait une nocturne. Jusqu'à une heure de la nuit ils ont travaillé parce qu'ils voulaient terminer tous les dallages ce qu'ils ont merveilleusement réussi. (Avais-je déjà dit aujourd'hui que je suis très contente que tu es venu nous aider ?) 
La deuxième semaine, Sevrine et les filles se sont joints à la compagnie. L'Invasion des filles. Voisine G. était parti en vacances et elle avait mis sa maison à la disposition de nos visiteurs. (Est-ce qu'elle est hospitalière ou quoi!?) Depuis des années, nous étions des voisins pour un moment et on se voyait pour boire une tasse de café, pour manger ou simplement pour papotter un peu. Nous avions également l'intention d'aller à Plopsacoo tous ensemble, et comme la météo annonçait seulement du beau temps pour mercredi, c'était vite décidé. Malheureusement, nous n'étions pas les seuls à avoir cet idée, parce que toute la Wallonie était présente chez le lutin fou qui voyait son domaine surpeuplé. Mais le soleil annoncé était également de la partie ainsi que monsieur Plopperdeplop lui-même (au grand plaisir de Loesje, vue son regard admiratif), donc qu'est-ce qu'on peut encore aspirer? (On m'a dit, et c'est des gens qui peuvent le savoir, que la résidence Ardenaise du Nain-Drôle-de-Coiffe n'arrive pas à la cheville de son domaine à la côte, mais en comparaison avec Telecoo il y a quelques années, il a déjà progressé à pas de géants. L'année prochaine, j'irai absolument voir les changements.)

Et maintenant, nos aideurs/visiteurs sont repartis à la maison. Ca fait drôle. La voisine habite de nouveau dans sa maison et nous avons recommencé à travailler à deux. Retour à la réalité. 

00:59 Gepost door Tientjuh | Permalink | Commentaren (1) | Tags: helpende handen, bilingue, tweetalig, vloeren, tegels |  Facebook |

Commentaren

Het kriebelt... ...steeds harder...de spanning stijgt...de tent staat klaar!

Gepost door: Joël | 31-07-07

De commentaren zijn gesloten.